Fyzioterapia

Fyzioterapia je nelekársky odbor, ktorý sa zaoberá diagnostikou, liečbou a prevenciou porúch pohybového systému človeka. Liečba smeruje k udržaniu, podpore, obnove maximálnej funkčnej zdatnosti alebo spomaleniu progresie u osoby s vrodenou chybou, chorobou alebo úrazom s cieľom prinavrátiť stratené schopnosti alebo funkcie ľudského organizmu ako celku. Neodmysliteľnou súčasťou fyzioterapie je zhodnotenie funkčných porúch a pohybového potenciálu osoby v rámci komplexného vyhodnotenia fyzioterapeutickej starostlivosti a prevencia na udržanie prinavrátených schopností osoby alebo funkcií ľudského organizmu ako celku. Využíva v liečbe špeciálne manuálne postupy, techniky, metodiky cvičenia a fyzikálnu terapiu.

Naša fyzioterapia zahŕňa kineziologický rozbor - komplexné vyšetrenie pohybového aparátu, odobratie anamnézy, stanovenie fyzioterapeutickej diagnózy, fyzioterapeutického plánu a vhodného liečebného postupu za stálej konzultácie s klientom.

V prípade predchádzajúcich vyšetrenia ( RTG, MR, CT...), či inej liečby je vhodné priniesť dokumentáciu so sebou k nahliadnutiu.

Riešenie problémov

Akutné i chronické bolesti pohybového aparátu:
  1. bolesti chrbta
  2. bolesti krčnej chrbtice
  3. bolesti hlavy (migrény, závrate, tinitus ...)
  4. bolesti svalov a kĺbov (tenisový/golfový lakeť, zmrznuté rameno ...)
  5. menštruačné bolesti
Poúrazové a pooperačné stavy:
  1. stavy po zlomeninách, distorziách, luxáciách ...
  2. stavy po operáciách chrbtice
  3. stavy po operáciách kĺbov (náhrady kĺbov, artroskopie ...)
Chybné držanie tela (skoliózy, plochonožie ...)

Neurologické ochorenia (stavy po CMP, SM ...)

Degeneratívne ochorenia chrbtice a kĺbov (vysunutie patničky – hernie, protrúzie, artrózy ...)

Koncepcia odboru fyzioterapia

Číslo: 23609 /2009 - OZS
Dňa: 15. 1. 2010

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 45 ods. 1 písm. a) zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v znení neskorších predpisov vydáva túto koncepciu.