Kontakt

FYZIO.TERAPIA s. r. o.
Sídlo
Opatovská ulica 701/53
91101 Trenčín

Recepcia (otázky, objednávky, absencie)
tel.: 0904 291 147
Neúčasť hláste vopred na tel. čísle 0904 291 147. V prípade neohlásenej absencie Vám bude učtovaná plná suma. 

Konateľ
Mgr. Andrea Chrenková

Tel.: 0904 291 147 ( Fyzioterapia )
         0905 312 338 ( Nordic Walking )
volať v prac. dni 8,00-14,30 hod

e-mail: info@fyziotn.sk
web: http://www.fyziotn.sk

Prevádzkovateľ

FYZIO.TERAPIA s. r. o.
Hurbanova 1565/25
Trenčín 911 01

zap. v obch. registri OS Trenčín
Vl. č.: 27506/R

IČO: 46 972 617
DIČ: 20236732981

Facebook                                                                    Mapa