Jednota duše, mysle a tela

Rehabilitačný a meditačný víkend - Súlad mentálneho, duševného aj fyzického zdravia


Inšpirujúci pobyt v lone nádhernej slovenskej prírody Slovenského krasu, Villa Shambala, Lúčky.

Lektori
PhDr. Janka Sušková – meditačné a poradenské centrum Klub Maitrí, o.z.

Kontakt +421 904 755 150, mail: maitri@maitri.sk

Janka Sušková – viac ako 15 rokov vo vysokej manažérskej pozícii vo finančnom sektore, počas toho dobrovoľný záchranár, následne riaditeľka Červeného kríža v Bratislave a tiež zakladateľka a predseda správnej rady občianskeho združenia Klub Maitrí – poradenské a meditačné centrum.

Pri záťaži vrcholového manažéra si našla svoj ventil, nabíjanie energiou a harmóniu v opačnom svete – v tichu a starej múdrosti budhistickej filozofie, v hľadaní vnútorného šťastia, pokoja, sily mysle, v meditáciach a duchovných cvičeniach cez opakované pobyty a učenia priamo u tibetských lámov vrátane Dalajlámu. A aby nechýbal pohyb či adrenalín, okrem zachraňovania duše sa stala dobrovoľnou záchranárkou Červeného kríža, kde zachraňovala telá.

Nakoniec jej vlastné hobby učarovali natoľko, že odišla z vysokej manažérskej pozície robiť riaditeľku Červeného kríža v Bratislave a napokon sa naplno začala venovať aj meditačným technikám, rozvíjaniu vnútorného potenciálu a sily človeka – či už v samoliečení alebo nachádzaní vnútornej rovnováhy, šťastia čí v ovládaní sile mysle.

„Rozvinula som, čo ma napĺňalo, čo pomáhalo ľuďom a založila občianskej združenie Klub Maitrí , kde s plným pochopením a porozumením ich sveta, vediem ľudí – jednotlivcov a tiež firmy k nájdeniu vnútornej sily, rovnováhy, pozitívneho myslenia, harmónie duše, mysle aj tela.“

Podujatia, ktoré organizujem v spolupráci s tibetskými lámami a lekármi, navštevujú ľudia z celého sveta.

Mgr. Andrea Chrenková – Pracovisko liečebnej rehabilitácie, FYZIO.TERAPIA s.r.o Trenčín

Kontakt : adachrenka@gmail.com


Mgr. Andrea Chrenková – konateľka spoločnosti a diplomovaná fyzioterapeutka s 30 ročnou praxou.

Pred ôsmimi rokmi som sama skončila ako pacientka na vozíku. Moje pôsobenie v rehabilitácii sa od tohto momentu začalo vyvíjať iným smerom ako klasická rehabilitácia, ktorá dnes ponúka nezmyselné kombinácie liečebných postupov. Tieto liečebné postupy uchovávajú ľudí iba v procese liečenia a nie uzdravenia. Väčšina ľudí v najhoršom prípade končí invalidná, s nemožnosťou vykonávať svoju prácu a sloboda pohybu zanikne aj v bežnom živote. Ak nie je človek slobodný v pohybe, tak nemôže byť v poriadku ani po psychickej stránke a upadá do ťažkých depresií.

Bolesť, ktorú ľudia prežívajú na tele a na duši som si sama dokonale prežila. Nikto mi nevedel pomôcť. Sama som začala vytvárať proces, ktorý viedol môj život z prežívania na invalidnom vozíku k plnohodnotnému životu na vlastných nohách s úžasným bonusom skvelého vedomia mojej mysle.

Dnes všetkých našich klientov vedieme cestou uvedomenia si svojho tela a aj svojej hodnoty ako takej. Pracujeme na ambulancii liečebnej rehabilitácii v Trenčíne. Naše pracovisko navštevujú ľudia z celého Slovenska, Čiech, Rakúska ,Anglicka, Kanady, Švajčiarska, Škótska a Nórska v procese liečebných pobytov.

Ubytovanie - Villa Shambala, Lúčky

Cena - 345 eur (vrátane ubytovania, 3 nocľahov, plnej penzie, meditácií, prednášok, programu rehab-walking)

Termín - 19. – 22. 9. 2019

Počet účastníkov - max. 12

STIAHNÚŤ PROGRAM V PDF


Fotogaléria Villa Shambala