Čo je rehabilitácia?

Pod slovom rehabilitácia si nebudeme klasickú definíciu, ktorú si nájdeme kdekoľvek na internete.

Viete si vysvetliť, čo sa pod pojmom rehabilitácia skrýva ? Učili vás niekedy, čo v nej môžete nájsť pre seba ?

Pred mnohými rokmi (u mňa pred 35 rokmi) sa nepoužívalo slovo fyzioterapia, fyzioterapeut. Študoval sa odbor rehabilitácia, rehabilitačný pracovník. U lekára fyziatra názov ostal Fyziatria Balneológia a Liečebná rehabilitácia.

Prečo to spomínam ?

Rehabilitácia je totiž ucelený komplex, ktorý zahŕňa mnoho foriem terapií, za účelom dať človeku nielen s poruchou alebo poškodením tela, plnohodnotný spôsob života. Fyzioterapia je iba jedna zo širokej škály spôsobov liečby a je najpodstatnejšou.

Rehabilitácia v sebe zahŕňa starostlivosť o telo, dušu a myseľ, aby mohol človek naplniť svoje poslanie bytia na tejto zemi bez obmedzení.

Rehabilitačný pracovník pracuje s klientom tak, aby bol zaradený do všetkých sfér svojho života.

Ako ?

FYZIOTERAPIOU (aktívna terapia)

Priamo práca s fyzickým telom. Skúma príčiny prečo vznikol problém. Pozoruje aj preventívne poruchy pohybu ešte pred vznikom bolestivého problému. Ďalším krokom je príčina odstrániť a nastaviť pohyb tak, aby bol čo najprirodzenejší. Rehabilitačný pracovník nikdy nekončí svoju prácu iba cvičením, ale ide ďalej s klientom a to do nápravy pohybových vzorov:

  • v pracovnom prostredí
  • v domácom prostredí
  • na športovisku
  • vo všetkých bežných denných činnostiach

PSYCHOSOMATIKOU (aktívna terapia)

Zisťuje sa, z akých psychických (duševných) dôvodov prišlo k zmene pohybových vzorov. Vieme, že svaly reagujú na naše psychické vypätie zmenou svalového tonusu.

Veľa krát si stresové prostredie vytvárame sami v sebe. Musíme si uvedomiť, že žiadna porucha a ochorenie nie je bez "myšlienky", ktorá všetkému prechádza.

(fyzioterapeut má v štúdiu zaradený aj predmet základy klinickej psychológie)

Fyzioterapeut veľmi úzko spolupracuje z odborníkmi v tejto oblasti.

FYZIKÁLNOU TERAPIOU (pasívna terapia)

Tento spôsob terapie považujeme za doplnkovú liečbu, ktorá nám napomáha urýchliť hojenie poranených a postihnutých tkanív. Sú to pasívne procedúry a zahŕňajú:

  • Elektroliečbu ( TENZ prúdy, Interferenčné prúdy.....)
  • Teploliečbu ( parafín, nosiče tepla.....)
  • Vodoliečbu (perlička, vírivka.....)
  • Svetloliečbu ( biolampa, laser......)
  • Mechanoterapiu ( ultrazvuk, rázova vlna.....)

V neposlednom rade je veľmi dôležité spomenúť formu rehabilitácie v prírode, kde sa snažíme o prepojenie tela a mysle. Časti tejto formy rehabilitácie sa využívajú napríklad v Kúpeľnej liečbe.

10.12.2019

Autor

Mgr. Andrea Chrenková

Diplomovaný rehabilitačný pracovník s viac ako 30-ročnými skúsenosti v obore fyzioterapia a rehabilitácia. 

Čo je SM systém ?

SM systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe.


10.11.2019

Čo je rehabilitácia ?

Pod slovom rehabilitácia nebudeme písať o klasickej definícii, ktorú nájdete kdekoľvek na internete. Viete si vysvetliť, čo sa pod pojmom rehabilitácia skrýva ? Učili vás niekedy, čo v nej môžete nájsť pre seba ?


10.12.2019