Epidemiologické opatrenia z dôvodu COVID-19

Prevádzkovateľ

  • prevádzka zdravotníckeho zariadenia FYZIO.TERAPIA s.r.o. sa každý deň kompletne dezinfikuje, po každej terapii sú dezinfikované všetky dverové kľučky
  • fyzioterapeuti musia pred každým zdravotníckym výkonom dezinfikovať pracovný priestor, pracovné plochy, pracovné pomôcky a ruky
  • počas terapie musia nosiť rúška
  • na dezinfekciu sú použité certifikované dezinfekčné prostriedky od firmy Hagleitner

Pacienti/klienti

  • musia mať po celú dobu rúšku, ochranné rukavice nie sú podmienkou
  • pri vstupných dverách je umiestnená dezinfekcia pre použitie pri vstupe a odchode

19.10.2020

Autor

FYZIO.TERAPIA s.r.o.

Súkromné fyzioterapeutické centrum Mgr. Andrey Chrenkovej v Trenčíne

Čo je SM systém ?

SM systém predstavuje systematické cvičenia zamerané na pohybový aparát človeka; predovšetkým chrbticu. Spája rehabilitačnú liečbu s prevenciou, regeneráciou a kondičným tréningom v jednotnom metodickom postupe.


10.11.2019

Čo je rehabilitácia ?

Pod slovom rehabilitácia nebudeme písať o klasickej definícii, ktorú nájdete kdekoľvek na internete. Viete si vysvetliť, čo sa pod pojmom rehabilitácia skrýva ? Učili vás niekedy, čo v nej môžete nájsť pre seba ?


10.12.2019